Polityka prywatności i cookies

I. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Korzystając z usług świadczonych przez sklep Kupujący wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez sklep,
b) przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz firmie pośredniczącej w płatnościach elektronicznych.

2. Przy rejestrowaniu konta bądź z poziomu strony internetowej, Kupujący wyraża zgodę na: przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w celach marketingowych i reklamy;

3. Podczas zakładania konta Kupujący podaje następujące dane osobowe:
a) login – którym Kupujący będzie posługiwał się podczas korzystania ze sklepu;
b) swój adres poczty elektronicznej.

4. W celu realizacji zamówienia, niezbędne jest też podanie przez Kupującego:
a) imienia i nazwiska,
b) adresu zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica wraz z numerem budynku i mieszkania, państwo),
c) numer telefonu,
d) swój adres poczty elektronicznej.

5. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz art. 5 pkt 4 Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim jest Sprzedający, tj. , Wydawnictwo Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ, ul. Krowoderska 16, 31-142 Kraków, tel. +48 12 631-86-20, NIP: 676-20-68-034, REGON: 040028295-00020.

Przetwarzania danych osobowych Kupujących wykonywane jest zgodnie z wymogami w/w przepisów, jak również z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Regulaminu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia oraz dalszy konieczny okres wynikający z przepisów prawa.

6. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). W przypadku chęci złożenia zamówienia przez Kupującego wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne dla zawarcia umowy oraz jej wykonania – konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji świadczenia przez Sprzedającego. Sprzedający nie weryfikuje podanych danych osobowych (innych niż dane kontaktowe i adresowe w związku z realizacją zamówienia), jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych usług w przypadku podania danych nieprawidłowych lub danych nieprawdziwych.

Kupującemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

7. Kupujący przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także informacji o odbiorcach, którym ujawniono dane,
b) sprostowania nieprawidłowych danych oraz żądania uzupełnienia danych niekompletnych,
c) żądania usunięcia danych,
d) przenoszenia danych, tj. ich otrzymania i przekazania innemu Administratorowi,
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

8. Skorzystanie ze wspomnianych uprawnień wymaga przesłania do Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wydawnictwo@strazhonorowa.pl odpowiedniego żądania zawierającego wskazanie imienia i nazwiska (nazwy) Kupującego.

9. Usunięcie konta Kupującego jest równoznaczne z trwałym i nieodwracalnym usunięciem przez Sprzedającego danych Kupującego i zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych Kupującego. Niemniej, Sprzedający zastrzega sobie możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Kupującego, po usunięciu konta na ewentualne potrzeby zgłaszane przez Policję lub prokuraturę oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do chwili ich rozliczenia.

10. Kupujący wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego następujących danych technicznych i technologicznych:
a) adres IP,
b) wywołany adres internetowy (URL),
c) adres internetowy, z którego Kupujący przeszedł na strony sklepu,
d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Kupujący korzysta,
e) innych informacji transmitowanych protokołem http.

11. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie przez Sprzedającego na komputerze Kupującego informacji elektronicznych (niewielkich plików elektronicznych tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Sprzedającego.

Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Sprzedającego dostępu do tych informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności usług, a w szczególności:
a) utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej stronie wpisywać loginu i hasła,
b) lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Kupujących,
c) tworzenia statystyk,
d) prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Kupującego.

Te informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Kupującego, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Kupującego, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Kupującego za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.

Kupujący ma możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sprzedającego do tych informacji za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.

Kupujący ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Sprzedającego tych elektronicznych informacji na komputerze Kupującego.

12. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim oraz że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.

13. Administrator oświadcza, że w celu zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych lub ochroną przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych, organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa. 

II. Informacja o „cookies” (ciasteczkach).

Ta witryna wykorzystuje pliki „cookies”.

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, nakłada obowiązek poinformowania o tym Państwa.
 • Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub wykorzystanie plików „cookies” (ciasteczek).
 • Jeśli nie zgadzasz się na zapis lub wykorzystanie plików „cookies” to warunki przechowywania lub dostępu do ciasteczek możesz indywidualnie określić w przeglądarce internetowej.
 • W przypadku wyłączenia obsługi ciasteczek w przeglądarce korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które do prawidłowego działania wymagają plików cookies.

Do czego używane są pliki „cookies” na tej stronie?

Witryna używa „cookies” własnych, oraz z serwisów zewnętrznych.

Własne „cookies wykorzystywane są do:

 • Konfiguracji serwisu, dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika.
 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Cookies zewnętrzne (z serwisów zewnętrznych) wykorzystywane są do:

 • Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych z zewnętrznych serwisów m.in.: www.youtube.com (Google Inc z siedzibą w USA).
 • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych: Google Analytics (Google Inc z siedzibą w USA)

Jakich plików „cookies” używa ta strona?

Witryna wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne
  Przechowywane są na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
    
 2. Cookies trwałe
  Przechowywane na urządzeniu użytkownika – pozostają tam do momentu ich skasowania.  Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. 

Czym są „cookies” (ciasteczka)?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i na tej podstawie np. odpowiednio, dostosować informację do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, informację o czasie ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Jeśli np. korzystasz z przeglądarki na swoim komputerze do odwiedzania witryn internetowych, a ma ona włączoną obsługę „ciasteczek” (cookies), pliki te są przez nią zapisywane i przechowywane lokalnie i mogą służyć do identyfikacji przy następnych odwiedzinach strony.

Pliki cookie mogą służyć różnym celom:

 • Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Tworzenia statystyk odwiedzalności, przygotowania analiz które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • Zapamiętaniu koszyka w niektórych sklepach. Dzięki temu, gdy nie dokończysz zakupów i przejdziesz na inną stronę lub wyłączysz komputer, to przy ponownym odwiedzeniu sklepu dodane wcześniej produkty będą już w koszyku.
 • Promowania serwisu w sieciach społecznościowych np. do głosowania, komentowania, przycisków „Lubię to”, „+1″
 • Mogą służyć tzw. targetowaniu, dostosowaniu reklam do twoich zainteresowań w zależności od tego jakie serwisy odwiedzasz.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Wyżej wymienione przykłady nie wyczerpują możliwości w jakich mogą być wykorzystywane pliki „cookies”.

Jak wyłączyć przechowywanie i obsługę „cookies” w przeglądarce?

Za obsługę i przechowywanie „cookies” (ciasteczek) odpowiedzialna jest bezpośrednio przeglądarka internetowa z jakiej korzystasz. Standardowo przeglądarki mają włączoną funkcję obsługi i przechowywania  „cookies” (ciasteczek).

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie cookies, możesz wyłączyć tą funkcję w opcjach przeglądarki internetowej, zmieniając ustawienia dotyczące przechowywania przez nią ciasteczek.

W przeglądarce Mozilla Firefox
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera
Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”.
Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari
W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach
Każdy model telefonu, tabletu czy innego urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji urządzenia na stronie internetowej producenta.
Informacji na temat plików cookies najczęściej znajdziesz też w sekcji „Pomoc” w menu Twojej przeglądarki internetowej. Gdybyś nie znalazł informacji na ten temat, zapytaj bezpośrednio producenta, lub firmy w której zakupiłeś to urządzenie.

Więcej informacji znajdziesz na stronach producentów przeglądarek np.:

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług, funkcji w ramach serwisu internetowego.

Płatności obsługuje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej