Filotea. Wprowadzenie do życia pobożnego (miękka oprawa)

Autor: św. Franciszek Salezy

Przeczytaj
fragment
zamknij

Czytaj online

Książka św. Franciszka Salezego daje odpowiedź na pytanie, czym jest świętość chrześcijańska i jak ją osiągnąć w codziennym życiu.

Mimo upływu 400 lat, ten niepowtarzalny przewodnik życia duchowego urzeka świeżością treści i formy.

Cena:
26.00 PLN

Filotea to książka ciągle aktualna, jak pisał bp Jan Szkodoń w przedmowie do tego wydania. Mimo iż św. Franciszek Salezy żył w XVI i XVII wieku, jego myśli na temat pobożności pozostają wciąż przydatne. Nie ma znaczenia, czy sięgają po nie ludzie świeccy czy duchowni, wykształceni czy prości – każdy znajdzie w Filotei pobudkę do pogłębienia własnej pobożności.

Pierwszych osiem rozdziałów poświęcono wyjaśnieniu, czym jest pobożność, w jaki sposób należy ją praktykować oraz w jaki sposób jest zależna od stanu i powołania. W następnych rozdziałach zostały zamieszczone rozmyślania, dzięki którym czytelnik przeżywa wewnętrzne rekolekcje, prowadzące go do odkrycia potrzeby własnej pobożności i jej istoty. W kolejnych częściach Filotei św. Franciszek Salezy podaje różne wskazówki, dotyczące kolejno: modlitwy, cnót, pokus oraz – w części ostatniej – ćwiczenia i wskazówki służące odnowieniu duszy i utwierdzeniu jej w pobożności.

Publikacja jest owocem wieloletnich doświadczeń duszpasterskich i duchowych świętego biskupa Genewy, wpieranego łaską Ducha Świętego. Autor pragnął uzmysłowić czytelnikowi, że świętość nie jest czymś nadzwyczajnym, lecz dążyć do niej może każdy, nie zapominając o zależności od łaski Bożej. Warto wyjaśnić jeszcze, iż tytuł publikacji oznacza osobę rozmiłowaną w Bogu, tym mianem Autor określa duszę, do której zwraca się w swoich pismach.

Autor: św. Franciszek Salezy
Tłumaczenie: s. Maria Bronisława Bzowska OVM
Tytuł: Filotea. Wprowadzenie do życia pobożnego
ISBN: 83-86733-60-8
Rok wydania: 2000
Ilość stron: 296
Format: 147 mm*207 mm
Oprawa: miękka

Część pierwsza

Rady i ćwiczenia, które mają zamienić pierwsze pragnienia życia pobożnego na stanowcze postanowienia

 • Rozdział I Czym jest prawdziwa pobożność
 • Rozdział II Właściwość i doskonałość pobożności
 • Rozdział III Pobożność zgadza się z każdym powołaniem i stanem
 • Rozdział IV Potrzeba przewodnika, aby wejść na drogę pobożności i w niej postępować
 • Rozdział V Trzeba zacząć od oczyszczenia duszy
 • Rozdział VI O pierwszym oczyszczeniu. O pozbyciu się grzechów śmiertelnych
 • Rozdział VII O drugim oczyszczeniu. O wyzbyciu się przywiązania do grzechu
 • Rozdział VIII Sposób drugiego oczyszczenia
 • Rozdział IX Pierwsze rozmyślanie. O stworzeniu
 • Rozdział X Drugie rozmyślanie. O celu, dla którego jesteśmy stworzeni
 • Rozdział XI Trzecie rozmyślanie. O dobrodziejstwach Bożych
 • Rozdział XII Czwarte rozmyślanie. O grzechach
 • Rozdział XIII Piąte rozmyślanie. O śmierci
 • Rozdział XIV Szóste rozmyślanie. O sądzie
 • Rozdział XV Siódme rozmyślanie. O piekle
 • Rozdział XVI Ósme rozmyślanie. O niebie
 • Rozdział XVII Dziewiąte rozmyślanie. O wyborze pomiędzy piekłem a niebem
 • Rozdział XVIII Dziesiąte rozmyślanie. O wyborze życia pobożnego
 • Rozdział XIX O spowiedzi z całego życia
 • Rozdział XX Oświadczenie służenia Bogu i zamknięcie ćwiczeń pokutnych
 • Rozdział XXI Zakończenie pierwszego oczyszczenia
 • Rozdział XXII Oczyszczenie z przywiązań do grzechów powszednich
 • Rozdział XXIII Oczyszczenie z upodobania do rzeczy niepotrzebnych i niebezpiecznych
 • Rozdział XXIV Oczyszczenie ze złych skłonności

Część druga

Różne wskazówki — jak należy wznosić duszę do boga przez modlitwę i sakramenty święte

 • Rozdział I O potrzebie modlitwy
 • Rozdział II Krótki sposób rozmyślania. Pierwsza część przygotowania. Stawienie się w obecności Bożej
 • Rozdział III Druga część przygotowania. Wezwanie pomocy
 • Rozdział IV Trzecia część przygotowania. Przedstawienie sobie tajemnicy
 • Rozdział V Druga część rozmyślania. Rozważanie
 • Rozdział VI Trzecia część rozmyślania. Uczucia i postanowienia
 • Rozdział VII O zakończeniu rozmyślania i wiązance duchowej
 • Rozdział VIII Kilka bardzo pożytecznych uwag o rozmyślaniu
 • Rozdział IX O oschłościach na rozmyślaniu
 • Rozdział X Ćwiczenie poranne
 • Rozdział XI Ćwiczenie wieczorne i rachunek sumienia
 • Rozdział XII O samotności duchowej
 • Rozdział XIII O westchnieniach, aktach strzelistych i dobrych myślach
 • Rozdział XIV O Mszy św. i jak należy w niej uczestniczyć
 • Rozdział XV O innych ćwiczeniach publicznych i wspólnych
 • Rozdział XVI O czci i wzywaniu świętych
 • Rozdział XVII O sposobie słuchania i czytania słowa Bożego
 • Rozdział XVIII O przyjmowaniu natchnień
 • Rozdział XIX O spowiedzi świętej
 • Rozdział XX O częstej Komunii świętej
 • Rozdział XXI O przyjmowaniu Komunii świętej

Część trzecia

Różne wskazówki dotyczące ćwiczenia się w cnotach

 • Rozdział I O wyborze cnót, w których należy się ćwiczyć
 • Rozdział II Ciąg dalszy o wyborze cnót
 • Rozdział III O cierpliwości
 • Rozdział IV O pokorze zewnętrznej
 • Rozdział V O pokorze wewnętrznej
 • Rozdział VI O pokorze i poniżeniu
 • Rozdział VII O trosce o dobrą sławę i praktykowaniu pokory
 • Rozdział VIII O łagodności wobec bliźniego i lekarstwie na gniew
 • Rozdział IX O łagodności w stosunku do samych siebie
 • Rozdział X O działaniu rozważnym i spokojnym
 • Rozdział XI O posłuszeństwie
 • Rozdział XII O potrzebie czystości
 • Rozdział XIII O zachowaniu czystości
 • Rozdział XIV O zachowaniu ducha ubóstwa wśród bogactw
 • Rozdział XV O ubóstwie przy posiadaniu bogactw
 • Rozdział XVI O bogactwie ducha wśród rzeczywistego ubóstwa
 • Rozdział XVII O przyjaźni. O przyjaźni złej i płochej
 • Rozdział XVIII O flircie i miłostkach
 • Rozdział XIX O prawdziwych przyjaźniach
 • Rozdział XX O różnicy między prawdziwą a próżną przyjaźnią
 • Rozdział XXI Rady i środki przeciw złym przyjaźniom
 • Rozdział XXII Kilka innych przestróg na temat przyjaźni
 • Rozdział XXIII O ćwiczeniach w umartwieniu zewnętrznym
 • Rozdział XXIV O przebywaniu w towarzystwie i w samotności
 • Rozdział XXV O stosownym ubieraniu się
 • Rozdział XXVI O sposobie mówienia. Jak mówić o Bogu
 • Rozdział XXVII O przyzwoitości w mowie i o szacunku należnym innym osobom
 • Rozdział XXVIII O nierozważnych sądach
 • Rozdział XXIX O obmowie
 • Rozdział XXX Kilka innych przestróg dotyczących mowy
 • Rozdział XXXI O rozrywkach i zabawach. O godziwych i godnych pochwały
 • Rozdział XXXII O grach niewskazanych i niepożądanych
 • Rozdział XXXIII Bale i zabawy dozwolone, ale niebezpieczne
 • Rozdział XXXIV Kiedy można uczestniczyć w grze albo w tańcu
 • Rozdział XXXV O wierności w sprawach wielkich i małych
 • Rozdział XXXVI O kierowaniu się sprawiedliwością i rozumem
 • Rozdział XXXVII O pragnieniach
 • Rozdział XXXVIII Rady dla małżonków
 • Rozdział XXXIX O czystości małżeńskiej
 • Rozdział XL Rady dla wdów
 • Rozdział XLI Słowo do panien

Część czwarta

Wskazówki dotyczące zwykłych pokus

 • Rozdział I O niezważaniu na mowy ludzi światowych
 • Rozdział II O potrzebie męstwa i odwagi
 • Rozdział III O naturze pokus i o różnicy, jaka zachodzi między odczuwaniem pokusy a zezwoleniem na nią
 • Rozdział IV Dwa piękne przykłady w tym przedmiocie
 • Rozdział V Otucha dla duszy trapionej pokusami
 • Rozdział VI Kiedy pokusa i upodobanie w niej może być grzechem
 • Rozdział VII O lekarstwach przeciw wielkim pokusom
 • Rozdział VIII O odporze małych pokus
 • Rozdział IX O środkach przeciw małym pokusom
 • Rozdział X O umacnianiu serca przeciw pokusom
 • Rozdział XI O niepokoju
 • Rozdział XII O smutku
 • Rozdział XIII O pociechach duchowych i jak się w nich zachować
 • Rozdział XIV O oschłościach i stanach opuszczenia wewnętrznego
 • Rozdział XV Piękny przykład na objaśnienie tego, co było powiedziane

Część piąta

Ćwiczenia i wskazówki służące odnowieniu duszy i utwierdzeniu jej w pobożności

 • Rozdział I Coroczne odnowienie dobrych postanowień
 • Rozdział II O dobrodziejstwie powołania do służenia Bogu
 • Rozdział III O postępie duszy w cnocie pobożności
 • Rozdział IV Rachunek ze stanu duszy względem Boga
 • Rozdział V Rachunek ze stanu duszy względem samego siebie
 • Rozdział VI Rachunek ze stanu duszy w stosunku do bliźniego
 • Rozdział VII Rachunek z uczuć naszej duszy
 • Rozdział VIII Wzbudzanie uczuć po rachunku sumienia
 • Rozdział IX Rozważania o odnowieniu dobrych postanowień
 • Rozdział X Rozważanie pierwsze. O godności dusz naszych
 • Rozdział XI Rozważanie drugie. O zacności cnót
 • Rozdział XII Rozważanie trzecie. O przykładzie świętych
 • Rozdział XIII Rozważanie czwarte. O miłości Pana Jezusa ku nam
 • Rozdział XIV Rozważanie piąte. O odwiecznej miłości Boga ku nam
 • Rozdział XV Uczucia ogólne, jako owoc poprzednich rozważań, i zakończenie ćwiczeń
 • Rozdział XVI O uczuciach po zakończeniu tych ćwiczeń
 • Rozdział XVII Odpowiedź na dwa zarzuty, z którymi mogłoby się spotkać to Wprowadzenie do życia pobożnego
 • Rozdział XVIII Trzy ostatnie ważne wskazówki

Wróć

Płatności obsługuje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej
Wystąpił błąd

Wystąpił błąd

Co się stało?

Wysąpił błąd podczas wykonywania skryptu. Coś nie działa prawidłowo.

Jak mogę naprawić ten problem?

Otwórz plik system/logs/error.log i znajdź powiązaną wiadomość błędu (zazwyczaj ostatnia). Możesz również dodać ten wiersz do lokalnego pliku konfiguracji i odświeżyć stronę:

$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;

Zauważ, że każdy będzie mógł zobaczyć błędy na Twojej stronie!

Dowiedz się więcej

The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the system/logs/error.log file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, search the Contao FAQs or visit the Contao support page.

Aby spersonalizować tą wiadomość, utwórz nowy szablon nazwany templates/be_error.html5.