Filotea. Wprowadzenie do życia pobożnego (miękka oprawa)

Autor: św. Franciszek Salezy

Przeczytaj
fragment
zamknij

Czytaj online

Książka św. Franciszka Salezego daje odpowiedź na pytanie, czym jest świętość chrześcijańska i jak ją osiągnąć w codziennym życiu.

Mimo upływu 400 lat, ten niepowtarzalny przewodnik życia duchowego urzeka świeżością treści i formy.

Cena:
30.00 PLN

Filotea to książka ciągle aktualna, jak pisał bp Jan Szkodoń w przedmowie do tego wydania. Mimo iż św. Franciszek Salezy żył w XVI i XVII wieku, jego myśli na temat pobożności pozostają wciąż przydatne. Nie ma znaczenia, czy sięgają po nie ludzie świeccy czy duchowni, wykształceni czy prości – każdy znajdzie w Filotei pobudkę do pogłębienia własnej pobożności.

Pierwszych osiem rozdziałów poświęcono wyjaśnieniu, czym jest pobożność, w jaki sposób należy ją praktykować oraz w jaki sposób jest zależna od stanu i powołania. W następnych rozdziałach zostały zamieszczone rozmyślania, dzięki którym czytelnik przeżywa wewnętrzne rekolekcje, prowadzące go do odkrycia potrzeby własnej pobożności i jej istoty. W kolejnych częściach Filotei św. Franciszek Salezy podaje różne wskazówki, dotyczące kolejno: modlitwy, cnót, pokus oraz – w części ostatniej – ćwiczenia i wskazówki służące odnowieniu duszy i utwierdzeniu jej w pobożności.

Publikacja jest owocem wieloletnich doświadczeń duszpasterskich i duchowych świętego biskupa Genewy, wpieranego łaską Ducha Świętego. Autor pragnął uzmysłowić czytelnikowi, że świętość nie jest czymś nadzwyczajnym, lecz dążyć do niej może każdy, nie zapominając o zależności od łaski Bożej. Warto wyjaśnić jeszcze, iż tytuł publikacji oznacza osobę rozmiłowaną w Bogu, tym mianem Autor określa duszę, do której zwraca się w swoich pismach.

Autor: św. Franciszek Salezy
Tłumaczenie: s. Maria Bronisława Bzowska OVM
Tytuł: Filotea. Wprowadzenie do życia pobożnego
ISBN: 83-86733-60-8
Rok wydania: 2000
Ilość stron: 296
Format: 147 mm*207 mm
Oprawa: miękka

Część pierwsza

Rady i ćwiczenia, które mają zamienić pierwsze pragnienia życia pobożnego na stanowcze postanowienia

 • Rozdział I Czym jest prawdziwa pobożność
 • Rozdział II Właściwość i doskonałość pobożności
 • Rozdział III Pobożność zgadza się z każdym powołaniem i stanem
 • Rozdział IV Potrzeba przewodnika, aby wejść na drogę pobożności i w niej postępować
 • Rozdział V Trzeba zacząć od oczyszczenia duszy
 • Rozdział VI O pierwszym oczyszczeniu. O pozbyciu się grzechów śmiertelnych
 • Rozdział VII O drugim oczyszczeniu. O wyzbyciu się przywiązania do grzechu
 • Rozdział VIII Sposób drugiego oczyszczenia
 • Rozdział IX Pierwsze rozmyślanie. O stworzeniu
 • Rozdział X Drugie rozmyślanie. O celu, dla którego jesteśmy stworzeni
 • Rozdział XI Trzecie rozmyślanie. O dobrodziejstwach Bożych
 • Rozdział XII Czwarte rozmyślanie. O grzechach
 • Rozdział XIII Piąte rozmyślanie. O śmierci
 • Rozdział XIV Szóste rozmyślanie. O sądzie
 • Rozdział XV Siódme rozmyślanie. O piekle
 • Rozdział XVI Ósme rozmyślanie. O niebie
 • Rozdział XVII Dziewiąte rozmyślanie. O wyborze pomiędzy piekłem a niebem
 • Rozdział XVIII Dziesiąte rozmyślanie. O wyborze życia pobożnego
 • Rozdział XIX O spowiedzi z całego życia
 • Rozdział XX Oświadczenie służenia Bogu i zamknięcie ćwiczeń pokutnych
 • Rozdział XXI Zakończenie pierwszego oczyszczenia
 • Rozdział XXII Oczyszczenie z przywiązań do grzechów powszednich
 • Rozdział XXIII Oczyszczenie z upodobania do rzeczy niepotrzebnych i niebezpiecznych
 • Rozdział XXIV Oczyszczenie ze złych skłonności

Część druga

Różne wskazówki — jak należy wznosić duszę do boga przez modlitwę i sakramenty święte

 • Rozdział I O potrzebie modlitwy
 • Rozdział II Krótki sposób rozmyślania. Pierwsza część przygotowania. Stawienie się w obecności Bożej
 • Rozdział III Druga część przygotowania. Wezwanie pomocy
 • Rozdział IV Trzecia część przygotowania. Przedstawienie sobie tajemnicy
 • Rozdział V Druga część rozmyślania. Rozważanie
 • Rozdział VI Trzecia część rozmyślania. Uczucia i postanowienia
 • Rozdział VII O zakończeniu rozmyślania i wiązance duchowej
 • Rozdział VIII Kilka bardzo pożytecznych uwag o rozmyślaniu
 • Rozdział IX O oschłościach na rozmyślaniu
 • Rozdział X Ćwiczenie poranne
 • Rozdział XI Ćwiczenie wieczorne i rachunek sumienia
 • Rozdział XII O samotności duchowej
 • Rozdział XIII O westchnieniach, aktach strzelistych i dobrych myślach
 • Rozdział XIV O Mszy św. i jak należy w niej uczestniczyć
 • Rozdział XV O innych ćwiczeniach publicznych i wspólnych
 • Rozdział XVI O czci i wzywaniu świętych
 • Rozdział XVII O sposobie słuchania i czytania słowa Bożego
 • Rozdział XVIII O przyjmowaniu natchnień
 • Rozdział XIX O spowiedzi świętej
 • Rozdział XX O częstej Komunii świętej
 • Rozdział XXI O przyjmowaniu Komunii świętej

Część trzecia

Różne wskazówki dotyczące ćwiczenia się w cnotach

 • Rozdział I O wyborze cnót, w których należy się ćwiczyć
 • Rozdział II Ciąg dalszy o wyborze cnót
 • Rozdział III O cierpliwości
 • Rozdział IV O pokorze zewnętrznej
 • Rozdział V O pokorze wewnętrznej
 • Rozdział VI O pokorze i poniżeniu
 • Rozdział VII O trosce o dobrą sławę i praktykowaniu pokory
 • Rozdział VIII O łagodności wobec bliźniego i lekarstwie na gniew
 • Rozdział IX O łagodności w stosunku do samych siebie
 • Rozdział X O działaniu rozważnym i spokojnym
 • Rozdział XI O posłuszeństwie
 • Rozdział XII O potrzebie czystości
 • Rozdział XIII O zachowaniu czystości
 • Rozdział XIV O zachowaniu ducha ubóstwa wśród bogactw
 • Rozdział XV O ubóstwie przy posiadaniu bogactw
 • Rozdział XVI O bogactwie ducha wśród rzeczywistego ubóstwa
 • Rozdział XVII O przyjaźni. O przyjaźni złej i płochej
 • Rozdział XVIII O flircie i miłostkach
 • Rozdział XIX O prawdziwych przyjaźniach
 • Rozdział XX O różnicy między prawdziwą a próżną przyjaźnią
 • Rozdział XXI Rady i środki przeciw złym przyjaźniom
 • Rozdział XXII Kilka innych przestróg na temat przyjaźni
 • Rozdział XXIII O ćwiczeniach w umartwieniu zewnętrznym
 • Rozdział XXIV O przebywaniu w towarzystwie i w samotności
 • Rozdział XXV O stosownym ubieraniu się
 • Rozdział XXVI O sposobie mówienia. Jak mówić o Bogu
 • Rozdział XXVII O przyzwoitości w mowie i o szacunku należnym innym osobom
 • Rozdział XXVIII O nierozważnych sądach
 • Rozdział XXIX O obmowie
 • Rozdział XXX Kilka innych przestróg dotyczących mowy
 • Rozdział XXXI O rozrywkach i zabawach. O godziwych i godnych pochwały
 • Rozdział XXXII O grach niewskazanych i niepożądanych
 • Rozdział XXXIII Bale i zabawy dozwolone, ale niebezpieczne
 • Rozdział XXXIV Kiedy można uczestniczyć w grze albo w tańcu
 • Rozdział XXXV O wierności w sprawach wielkich i małych
 • Rozdział XXXVI O kierowaniu się sprawiedliwością i rozumem
 • Rozdział XXXVII O pragnieniach
 • Rozdział XXXVIII Rady dla małżonków
 • Rozdział XXXIX O czystości małżeńskiej
 • Rozdział XL Rady dla wdów
 • Rozdział XLI Słowo do panien

Część czwarta

Wskazówki dotyczące zwykłych pokus

 • Rozdział I O niezważaniu na mowy ludzi światowych
 • Rozdział II O potrzebie męstwa i odwagi
 • Rozdział III O naturze pokus i o różnicy, jaka zachodzi między odczuwaniem pokusy a zezwoleniem na nią
 • Rozdział IV Dwa piękne przykłady w tym przedmiocie
 • Rozdział V Otucha dla duszy trapionej pokusami
 • Rozdział VI Kiedy pokusa i upodobanie w niej może być grzechem
 • Rozdział VII O lekarstwach przeciw wielkim pokusom
 • Rozdział VIII O odporze małych pokus
 • Rozdział IX O środkach przeciw małym pokusom
 • Rozdział X O umacnianiu serca przeciw pokusom
 • Rozdział XI O niepokoju
 • Rozdział XII O smutku
 • Rozdział XIII O pociechach duchowych i jak się w nich zachować
 • Rozdział XIV O oschłościach i stanach opuszczenia wewnętrznego
 • Rozdział XV Piękny przykład na objaśnienie tego, co było powiedziane

Część piąta

Ćwiczenia i wskazówki służące odnowieniu duszy i utwierdzeniu jej w pobożności

 • Rozdział I Coroczne odnowienie dobrych postanowień
 • Rozdział II O dobrodziejstwie powołania do służenia Bogu
 • Rozdział III O postępie duszy w cnocie pobożności
 • Rozdział IV Rachunek ze stanu duszy względem Boga
 • Rozdział V Rachunek ze stanu duszy względem samego siebie
 • Rozdział VI Rachunek ze stanu duszy w stosunku do bliźniego
 • Rozdział VII Rachunek z uczuć naszej duszy
 • Rozdział VIII Wzbudzanie uczuć po rachunku sumienia
 • Rozdział IX Rozważania o odnowieniu dobrych postanowień
 • Rozdział X Rozważanie pierwsze. O godności dusz naszych
 • Rozdział XI Rozważanie drugie. O zacności cnót
 • Rozdział XII Rozważanie trzecie. O przykładzie świętych
 • Rozdział XIII Rozważanie czwarte. O miłości Pana Jezusa ku nam
 • Rozdział XIV Rozważanie piąte. O odwiecznej miłości Boga ku nam
 • Rozdział XV Uczucia ogólne, jako owoc poprzednich rozważań, i zakończenie ćwiczeń
 • Rozdział XVI O uczuciach po zakończeniu tych ćwiczeń
 • Rozdział XVII Odpowiedź na dwa zarzuty, z którymi mogłoby się spotkać to Wprowadzenie do życia pobożnego
 • Rozdział XVIII Trzy ostatnie ważne wskazówki

Wróć

Płatności obsługuje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej